Inte nog med att jag är trans, jag är autistisk också...

Och här nedan finns lite information om detta!

Notera att jag mestadels skriver utifrån vad jag har fått förklarat för mig av min läkare och mycket ur egna erfarenheter, så allt jag skriver här är inte 100% fakta för exakt alla inom Autism-spektrumet. Har dock gjort lite research på Hjärnfonden , där ni kan läsa mer om Autism.

Jag kommer även beskriva mer om min egen typ av Autism, i första hand, eftersom det är just ur min egen synvinkel allt kommer ske inom. För jag känner inte att jag vill tala för alla, då Autism är ett otroligt brett spektrum.

Autism, eller Autismspektrumstörning (AST) är en en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med bl.a socialt samspel, ömsesidig kommunikation och att läsa av och förstå andra människor i t.ex tonlägen och ansiktsuttryck. Autism innebär ofta ett upprepat beteendemönster, både fysiskt/motoriskt och psykiatriskt, ibland på ett "udda" sätt (t.ex upprepade rörelser etc). Människor med Autism har även problem med perceptionen och att ta in och bearbeta sinnesintryck; kan vara känsliga för ljus, ljud, beröring, lukter och smaker. Givetvis skiftar alla symptom för Autism inom spektrumet; det finns nämligen flera olika typer av diagnoser: Aspergers syndrom/högfungerande Autism, Klassisk Autism/Autism syndrom, Atypisk Autism och även en diagnos som innebär Autismliknande tillstånd.

Autism är inte ett intellektuellt handikapp per dess definition, även om sådana handikapp kan förekomma i kombination med en Autism-diagnos. En person med Autism kan också ha annorlunda motorik, t.ex svårt för att balansera, få ryckningar eller problem med att gå på en rak linje. Vissa kommunikativa problem förekommer också. Det kan innebära allt från helt avsaknad av talförmåga till att kunna tala, men inte veta hur man hanterar sitt språk t.ex verbalt.

Själv har jag diagnosen Atypisk Autism, fast står även i min journal att jag har Asperger syndrom på vissa ställen, men då man inte sätter den diagnosen längre så antar jag att dom använder termen Atypisk autism i mitt fall, vilket innebär att det i många avseenden utåt sätt kan skilja sig från de klassiska dragen av Autism. Men Atypisk Autism innebär inte nödvändigtvis att du är mer högfungerande. T.ex kan en person med Atypisk Autism vara lägre ner på spektrumet än t.ex en med Aspergers syndrom/högfungerande autism. I mitt fall vet jag dock inte riktigt "nivån", då det som sagt står lite olika i min journal och i mina diagnosintyg.

Atypisk Autism innebär inte att något av symptomen för Autism är "mildare" eller dylikt, men att de kan yttra sig något annorlunda. Ett personligt exempel på det kan vara:

Exempel: Jag har svårt att ta i människor (kramar, hålla om, stå för nära etc), men jag klarar - med enorm kraftansträngning och mentalt förberedande - att ta folk i hand om situationen "kräver" detta av mig. Men jag kan inte - med hur mycket förberedelser som helst - stå ut med att stå för nära en person eller hålla om denne etc. Inte ens om detta "krävdes" av mig. Detta kan vara ett exempel på hur en person med Atypisk Autism fungerar.

Ett annat Autistiskt drag som gäller många - men verkligen inte alla - är att man har en tendens att "snöa in sig" på något, stort som litet. Många autister har därför specialintressen som de vill lära sig allt om. Själv experimenterar jag med ljud (musik) och med färger (konst/illustration), det är mina "insnöade" områden och ofta går hela mina dagar ut på att utöva detta.

Mitt allra största problem orsakad av autismen tror jag är min kommunikativa förmåga, för jag framstår nog som ganska verbal och "bra på att prata". Problemet är bara att det jag säger ofta inte alls stämmer med mina tankegångar. Ta det här exemplet:

Exempel: ska jag beskriva färgen röd, så säger jag istället orange. Dvs det blir nästan rätt, men ändå fel. Detta kan gälla allt från vardagliga samtal till mer "djupa" diskussioner. Jag upplever att jag 90% av tiden inte får sagt vad jag egentligen menar. Detta pga att jag inte kan kombinera och synka talet med tankarna.

Ett annat av mina största svårigheter enligt mig själv är perceptionen. Starkt ljus och vissa sorts ljud kan distrahera mig totalt och göra mig - som annars är en väldigt fokuserad person - ofokuserad. Det kan vara ljud eller ljus som andra knappt märker av har jag förstått det som, för när jag beskriver dem har andra oftast inte noterat det. Det beror på att autister tar in och bearbetar intryck annorlunda. Oftast tar vi in det mycket starkare och tydligare än andra människor.

Jag har inget bra slut på den här texten, men jag väljer att avsluta här. Kanske ett lite väl abrupt slut, men det blir annars för långt för att någon ska orka ta in texten.